Knihy

zpět

Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989 (Torst, Praha 2017)

Závěrečná část trilogie. V závěru vysvětlení, proč opravdu závěr - proč nelze psát o době po roce 1989.

20. Evropská a americká katolická literatura 1945-1989
20.1. Světová křesťanská kultura
20.2. Pius XII. versus reformisté
20.3. Jan XXIIII. a koncil
20.4. Pavel VI. a deziluze
20.5. Jan Pavel II. a restaurace

21. Náboženství v české společnosti a politice 1945-1989
21.1. Třetí republika 1945-1948
21.1.1. Třetí republika, dvojí zápas a jediná katolická strana
21.1.2. Obzory, Vývoj a Pavel Tigrid – Katolík a Adolf Kajpr – Vyšehrad a Aloys Skoumal 21.1.3. Plán obnovy a praxe obrany
21.2. Padesátá léta
21.2.1. Represe proti katolickému milieu
21.2.2. Kolaborace a Josef Beneš
21.2.3. Druhý život represe coby nová zakládající událost českého katolicismu
21.3. Šedesátá léta
21.3.1. Znovuzpřítomnění katolicismu na kulturní scéně, Tvář a Arch
21.3.2. Koncilní obnova a Jiří Němec
21.3.3. Zpívaná poezie a Karel Kryl
21.4. Normalizace
21.4.1. Do podzemí: Církev a Charta
21.4.2. Z podzemí zase ven: Desetiletí duchovní obnovy

22. Katolická literární generace poválečná: „stříbrná“, pokračovatelská, „slavíkovská“
22.1. Ivan Slavík
22.2. Zdeněk Rotrekl
22.3. František Daniel Merth
22.4. Jan Kameník
22.5. Ladislav Dvořák
22.6. Antonín Bartušek
22.7. Josef Suchý
22.8. Josef Jelen
22.9. Stanislav Zedníček, Eugen Liška a další spisovatelé

23. Katolíci v poúnorovém exilu
23.1. Osoby, instituce, poetika, myšlení
23.1.1. Česká literatura v exilu
23.1.2. Katolické milieu v exilu
23.1.3. Katolická literatura v exilu
23.2. Karel Vrána / Pavel Želivan a Křesťanská akademie
23.3. Karel Skalický a Studie
23.4. František Dvorník a Tomáš Špidlík
23.5. Ladislav Radimský / Petr Den, Perspektivy a Proměny
23.6. Ivan Jelínek
23.7. Milada Součková
23.8. Jiří Kovtun
23.9. Robert Vlach / Jiří Kavka
23.10. Jan M. Kolár
23.11. Antonín Kratochvil a Archa
23.12. Věra Stárková, Gertruda Gruberová-Goepfertová a další literáti
23.13. Evangelický exil a Erazim Kohák
23.14. Židovský exil a Viktor Fischl

24. Katolická literární generace šedesátých let: rozptýlená v neoavantgardě
24.1. Ivan Diviš
24.2. Josef Jedlička
24.3. Karel Eichler
24.4. Ladislav Novák
24.5. Ivan Vyskočil
24.6. Jiří Kuběna
24.7. Josef Topol
24.8. Pavel Švanda
24.9. Bořivoj Kopic
24.10. Jiří Veselský
24.11. Josef Škvorecký
24.12. Jiří Gruša

25. „Bronzoví“ a noví křesťané v šedé zóně
25.1. Instituční rámce: Nakladatelství a kluby
25.2. Bronzoví…
25.2.1. Věroslav Mertl
25.2.2. Stanislav Vodička
25.2.3. Zuzana Renčová-Nováková
25.2.4. Jan Žáček
25.2.5. Ludmila Klukanová
25.2.6. Jaroslav Med
25.2.7. Vladimír Binar
25.2.8. Vladimír Justl
25.3. …a noví
25.3.1. Alois Volkman
25.3.2. Markéta Procházková a František Schildberger
25.3.3. Přemysl Rut

26. Podzemní církve a kultura
26.1. Josef Zvěřina a Oto Mádr
26.2. Bonaventura Bouše
26.3. F. M. Davídek a Ecclesia silentii
26.4. Petr Piťha a Tomáš Halík
26.5. Řehole v podzemí: dominikáni, františkáni, salesiáni
26.6. Evangelický disent
26.6.1. Politická teologie: J. S. Trojan, Božena Komárková, Ladislav Hejdánek
26.6.2. Poetická teologie: Milan Balabán, bratři Rejchrtové, Aleš Březina
26.7. Židovský disent a Karol Sidon

27. Třetí příchozí od daleka
27.1. Konvertité a sympatizanti v disentu
27.2. Jan Patočka a Josef Šafařík
27.3. Václav Havel
27.4. Milan Machovec
27.5. Eva Kantůrková
27.6. Karel Šiktanc
27.7. Jan Skácel a Oldřich Mikulášek

28. Underground
28.1. Underground jako duchovní postoj
28.2. Ivan Martin Jirous
28.3. Fanda Pánek
28.4. Pavel Zajíček
28.5. Vratislav Brabenec
28.6. Svatopluk Karásek
28.7. Věra Jirousová
28.8. Druhá generace undergroundu a Luděk Marks

29. Katolíci v posrpnovém exilu
29.1. Osoby, instituce, poetika, myšlení
29.2. Vladimír Neuwirth a Opus Bonum
29.3. Rio Preisner
29.4. Rozmluvy a Alexander Tomský
29.5. Nové obzory a Rozmach
29.6. Josef Koláček

30. Katolická antimoderna a postmoderna
30.1. Antimoderna a literárněhistorický obrat
30.2. Postmoderna: kapitalismus, Polsko, Střední Evropa, čeští Němci, židovství, esoterika, erotika, hra
30.3. Myslitelé a publicisté
30.3.1. Radim Palouš a Kampademie
30.3.2. Zdeněk Neubauer
30.3.3. Václav Benda a Paraf
30.3.4. Petr Příhoda a Podiven
30.3.5. Josef Mlejnek a Pražské komunikace
30.3.6. Střední Evropa a Brněnská verze
30.3.7. Petr Placák a České děti
30.4. Básníci a spisovatelé
30.4.1. Václav Vokolek
30.4.2. Karel Křepelka
30.4.3. Iva Kotrlá a Zdeněk Kotrlý
30.4.4. Texty přátel a Jaroslav Erik Frič
30.4.5. Skupina XXVI a Roman Szpuk
30.4.6. Pavel Kolmačka, Bohdan Chlíbec a Ewald Murrer
30.4.7. Jaromír Zelenka a další skrytí básníci

31. Závěr