Knihy

zpět

Képek az orosz vallásosság kultúrtörtenéteből (Kalligram, Dunaszerdahely 2017)

Maďarský překlad knihy Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Přeložil Zoltán Csehy. Doplněno o Doslov pro maďarského čtenáře.