Knihy

zpět

Martin C. Putna, Štěpán Bartoš, Aleš Roleček: Hluboká. Kulturní dějiny jednoho skrytého místa. (Malvern, Praha 2012)

Co bývala kdysi Florianova Stará Říše a Reynkův Petrkov a později Magorovo Vydří, to byla v devadesátých letech 20. století Rolečkova Hluboká: dům na Vysočině, ve kterém se scházejí radikální katolíci a vytvářejí stranou od moderního světa i od oficiální církve svoji „kontrakulturu“, svůj originální životní styl a svou nauku, jež se v případě Hluboké nazývá „mahájánový katolicismus“. Dějiny této skryté komunity rekonstruuje a do širších kulturních kontextů vsazuje studie Martina C. Putny. Její zašlý utopický svět evokují dobové apokryfy a meditace Aleše Rolečka a dokumentární fotografie Štěpána Bartoše.