Knihy

zpět

Martin C. Putna a kol.: Homosexualita v dějinách české kultury. (Academia, Praha 2011)

Kniha představuje první souborné zpracování tématu homosexuality v české kultuře, konkrétně v literatuře, výtvarném uměním divadle a filmu. České osobnosti, díla a fenomény jsou přitom vždy vztahovány k obecnějším tendencím auroamerické kultury a analyzovány metodami, vycházejícími z vývoje příslušných disciplín světové vědy. K této práci se sdružili čeští (nebo v Čechách žijící) badatelé různých humanitních oborů, většinou střední a mladší generace, pod vedením literárního a kulturního historika Martina C. Putny.