Knihy

zpět

Vždycky v menšině. Rozhovor s Martinem Bedřichem. (Portál, Praha 2013)

Nakladatelství Portál vydalo knihu rozhovorů s Martinem C. Putnou. Aktuálním podnětem ke vzniku knihy byl spor o Putnovu profesuru, který proběhl na jaře. Hlavním tématem knihy však není rozebírání tehdejšího sporu s Milošem Zemanem, ale přehled témat, kterými se M. C. Putna během své dosavadní dráhy odborně zabýval nebo se kterými se během životních cest potkal. V rozhovorech, které vede šéfredaktor Portálu Martin Bedřich, se tak kniha věnuje zejména nejrůznějším podobám setkání katolicismu a kultury: katolicismus a podzemní církev, katolicismus a moderní literatura, katolicismus a dědictví antiky, katolicismus v různých regionálních variantách (německé, italské, francouzské či americké), katolicismus a soudobé média i vysoké školství. V knize se připomíná rovněž pozadí vzniku autorovy knihy o duchovním profilu Václava Havla, jeho překladů ze starokřesťanského písemnictví či jeho aktivního hudebního života, který se nedávno poprvé veřejně projevil vydáním premiérového pěveckého CD „písní barokních a postbarokních“ O smrti i vesele. Kniha pak končí líčením autorova rostoucího pochopení pro kulturní a duchovní tradice českého protestantismu:
„Nechci se stát protestantem ´proti katolicismu´. Jen se tak učím protestantskou tradici jako něco, co je také součástí katolicismu v širším slova smyslu. Nikoli ve smyslu konfesním, ale ve smyslu křesťanské obecnosti. Až teď dýchám oběma plícemi!“