Nově

zobrazit: vše | události | zápisník

zpět

29. 12. 2011 Instinkt: Česká kniha roku 2011

Letos vydané české knihy se docela často zabývají hodnotami, ke kterým český člověk vzhlíží. I ta podle nás nejzajímavější, Václav Havel: Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století (Revolver revue), se tématu hodnot dotýká.

Literární historik Martin C. Putna nenapsal jen obyčejný životopis, ale snažil se zmapovat celé kulturní a duchovní prostředí, z něhož bývalý prezident pochází a ve kterém žil. Ukázal jeho osobu v kontextech a poněkud odlišně, než byla do té doby vnímána. Svoji práci opřel o mimořádně pečlivé studium dostupných zdrojů, zároveň ale píše čtivě a čtenáře nezahlcuje fakty. Kreslí obrazy lidí, událostí a uskupení, kteří Václava Havla ovlivňovali: od dědečka Vácslava, nadšeného spiritisty, který se přátelil se svéráznou myslitelkou Annou Pammrovou, přes otce Václava M. Havla, zednáře a sympatizanta americké unitářské církve, až ke Kampademii či Foru 2000. A nutí vás přemýšlet o hodnotách, o kterých je dobré přemýšlet.

x x x x x

Glosa MCP: Nejvíc mě ovšem pobavila představa, jak v Revolver revue budou skákat vzteky, až jim budou chodit objednávky na Putnovu knihu.