Nově

zobrazit: vše | události | zápisník

zpět

30. 03. 2011 Jak jsem se dostal do maturitních testů...

Úloha 11

VÝCHOZÍ TEXT
Září 1986, příjezd do Prahy
Dnes se konala imatrikulace prvního ročníku ve staroslavné aule. Kdyby bylo lze odděliti počitky zrakové od sluchových, učinil bych to. Jako němý film by to bylo úžasné: pomalým krokem vcházejí honorabiles professores v rituálních oděvech, kopie insignií se třpytí v matné záři špatně rozmístněných žárovek. (M. Putna, Kniha Kraft -Ein Bildungsroman)

Který z následujících univerzitních obřadů je popisován ve výchozím textu?

A) rituální ukončení univerzitního studia
B) slavnostní zápis studentů na univerzitu
C) oficiální jmenování univerzitních profesorů
D) starodávné přijímací zkoušky na univerzitu