Nově

zobrazit: vše | události | zápisník

zpět

14. 05. 2012 Štětky pryč od Vojmíra - Stará veteš č.13

Dílo Bohuslava Reynka, literární i výtvarné, dočkalo se své slávy. Avšak, jiná díla, srovnatelná s Reynkovým co do duchovní síly, dál přežívají na okraji pozornosti. A jedno právě v těchto letech postupně zaniká.

Dílo Vojmíra Vokolka je stejně dvoudomé, jako Reynkovo. Literární část, to jsou orální básně, autorem samým skandované a rytmickými údery hole doprovázené poémy. Výtvarná část, to jsou oleje, grafiky, plastiky ze dřeva i kovu a kostelní fresky. Žánry nejrůznější, obsah stejný. Všechny ty věci jsou proklatě, nezastřeně, nestydatě křesťanské, biblické, liturgické. Jenže JINAK, než obvyklé oficiální sakrální umění současnosti. Jsou jiné, protože jdou od šedesátých let přesně opačným směrem, než hlavní proud římskokatolické církve.

Církev prošla v šedesátých letech na koncilu obnovou a otřesem – a pak se pozvolna vydala zpátky do pevnosti restauračních struktur. Kdežto Vojmír Vokolek i dál žil nadějí o církvi komunitní, demokratické, sociální, biblické, vycházející vstříc bolestem a nadějím všech. A že to nešlo v církvi skutečné, vtěloval tu naději do svého díla. Mimo jiné do fresek, které v letech tuhé normalizace, zadarmo, neznám a nectěn, maloval na stěny a klenby kostelíků ve venkovských farnostech českého východu a severu.

Ne, Vokolkovy fresky se nelíbily ani tehdy. Ne, nelíbí se ani dnes. Na různých místech jsou ohrožovány zanedbáním nebo dokonce jakousi instinktivní nenávistí. Ve hřbitovní kapli v Borku nechal polský kněz nedávno fresky zabílit. Co by se muselo stát, aby se to změnilo? Stačilo by, aby se našel jeden dostatečně osvícený i energický i vlivný církevní činitel? Musel by být soubor fresek prohlášen státem za kulturní památku? Musel by se Vojmír stát posmrtně celebritou, jako se jí stal Reynek? Občas se totiž zdá, že lidé tohoto světa, ale i lidé této církve, už ve skutečnosti nevěří v nic – jen v celebrity.