Podoby

Výmar 2013, v zahradě posledního bydliště Friedricha Nietzscheho (foto Martin Kindl) (33/40)

zpět | |

1388601908_Výmar, Nietzscheho dům.jpg