Roky

2016

Že mě ruské a ukrajinské přednášení a vysvětlování (provázené útoky kremelských švábů) zcela vyčerpalo, poprosil jsem na fakultě o sabbatical. Ale ne, neodpočinul jsem si: Dopsal jsem v tom volném semestru závěrečný díl České katolické literatury.

2015

...pak už vážně, knihou Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Celý ten rok jsem pak jezdil po vlastech českých, přednášel o Rusku a Ukrajině, vysvětloval a vysvětloval.

2014

Zraky Evropy obrátily se k Ukrajině bojující za svou evropskost a proti ruské agresi. Tedy i zraky moje obrátily se k Východu. Nejdřív v lehčím tónu, knihou Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie...

2013

Zemaniáda. Začala za prezidentské volby, vyvrcholila Zemanovým pokusem o pomstu a doznívala předlouho. Naštěstí zněla nejen zemaniáda, ale také zpěv, k němuž jsem se po létech vrátil. Tož jsem – společně s Ciznery a Musicou Frescou – nazpíval a vydal své první CD s názvem O smrti i vesele.

2012

Cesta do Indie. Fyzicky nezabrala ani celý měsíc, ale duchovně téměř celý rok. „Duchovním“ nemyslím nic společného s těmi pány v oranžovém, co se tváří duchovně.

2011

Dokončení havloknihy a předání ředitelské hole. Kniha Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století vyšla ještě před vypuknutím postmortální havlománie.

2010

Ponoření do havlovských pramenů a problémů.

2009

Pokusy klást základy Knihovny Václava Havla.

2008

Stipendijní pobyt na Boston College v USA, umožněný Fulbrightovou nadací. Tématem výzkumu současná americká religiozita a její zrcadlení v kultuře.

2007

Natáčení cyklu Putnův jihočeský literární místopis v Českém rozhlase České Budějovice a cyklu Duchovní kuchyně v České televizi Brno.

2006

Shromažďování písemného odkazu Karla VI. Schwarzenberga v archivech v rakouském Murau a jihočeské Třeboni. Pro výsledný knižní špalek zvolen záměrně název Torzo díla.

2005

Mírně dramatické rozloučení s Filosofickou fakultou a přechod na Fakultu humanitních studií, místo intrik prosté.

2004

Přednášení ve funkci zastupujícího profesora (Lehrstuhlvertreter) v Řezně v Bavorsku. Z pobytu vzešla i studie o bavorském kultu antiky – a ta pak umožnila dovršit knihu studií o druhém životě antiky Řecké nebe nad námi a antický košík.

2003

Pouť za svatým Martinem do Tours a vydání Života svatého Martina od Sulpicia Severa.

2002

Moderování kritického klubu Síto v České televizi. Lepší než všechny ty vážné debaty o kultuře ovšem byla závěrečná kolektivní, živě vysílaná mystifikace na téma Teletubbies.

2001

Vyústění órigenovského bádání do monografie Órigenés z Alexandrie a do překladu Órigenových komentářů k Písni písní.

2000

Absolutorium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. K docentskému titulu tudíž přidán bakalářský.

1999

Moderování televizního Sněží a angažmá v Impulsu 99.

1998

Vydání monografie Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918 a habilitace o tuto knihu opřená. Začátek teologických studií v Českých Budějovicích.

1997

Pozvolné stažení ze Souvislostí, počátek pravidelného moderování pořadu Setkávání na Českém rozhlase 3 Vltava.

1996

Vydání Knihy Kraft a následné polemiky kolem ní.

1995

Odstěhování z Prahy do Zalužan. Z přemítání, jež umožnila poustevnická existence, se zrodila Kniha Kraft.

1994

Scelení úvah o současné české spirituální poezie, o postmoderně a křesťanství, do knihy My poslední křesťané.

1993
1238245166_souvislosti.jpg

Mírně dramatická proměna Souvislostí z časopisu církevně vydávaného a kontrolovaného v časopis nezávislý. Bouřlivá historie časopisu zachycena ve studii Malé dějiny Souvislostí.

1992

Nástup na Filosofické fakultě v roli asistenta pro ruský středověk a v Souvislostech v roli „výkonného zástupce šéfredaktora“ pro všechno.

1991

Stipendijní pobyt v Mnichově. Badatelské zadání se týkalo literatury ruské emigrace, badatelské zájmy navíc církve ve svobodném světě a literární vědy na postmoderní univerzitě.

1990

Zakládání Křesťanské akademie Praha v roli předsedy přípravného výboru, počátky veřejné publicistické činnosti. Redaktorská i eklesiologická zkušenost v Katolickém týdeníku.

1989

Zakládání samizdatového literárního časopisu Portál, vyrábění soukromých samizdatů, revoluce.

1988

Ponoření do skrytého světa katolické kultury i do světa občanského i církevního disentu.

1987

Konverze.

1986

Konec milosrdně skrytých let v Písku a příchod do Prahy. Až po dlouhém odstupu vyvstane Písek znovu, nyní jako badatelské téma – jako město dvojlomné literární tradice, to jest tradice jihočeské idyly a jihočeského vzdoru: Kolikero je jihočešství, koliker Písek.

1968

Počátek. Třicátý květen je den, kdy byl 1416 upálen Jeroným Pražský, 1431 upálena Jana z Arku, 1434 se odehrála vítězná bitva u Lipan, 1593 byl zavražděn Christopher Marlowe, 1778 zemřel Voltaire, 1942 se narodil Zdeněk Neubauer, 1951 zemřel Hermann Broch, 1960 zemřel Boris Pasternak. O den dříve roku 1453 padl Cařihrad, o den později se 1892 narodil Bohuslav Reynek, 1936 se narodil Jiří Kuběna, 1945 se narodil Rainer Werner Fassbinder.

Tyto nebo jiné údaje, případně interpretace, jsou
zaznamenány rovněž

v těchto slovnících:
 • Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2005
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945 - díl 2, M-Ž, Nakl. Brána, Praha 1998
 • Lubomír Machala: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, Olomouc 1996
 • Česká filozofie ve 20. století, Brno 1995
 • Kdo je kdo v České republice - Praha 1994, 1998, 2002
v těchto rozhovorech:
 • Putování krajem jižních Čech s perem a knihou. Českobudějovický deník 20.3.2007 (Hana Hosnedlová)
 • Strukturalismus je perverzní. Babylon r. 16, č.10, 11.6.2007 (Petr Placák a Jan Machonin)
 • Jan Lacina a Michal Prokop: Krásný ztráty 2. Výběr z rozhovorů stejnojmenné talk show. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, s. 44-52 (ve dvojici s Milanem Knížákem).
 • Prožíváme zradu vzdělanců, Literární noviny 43/2006, 23.10.2006, s. 15 (Ondřej Kobza)
 • Důvod k dobré mysli, Teologie a společnost 1/2004, s. 36-38 (Jiří Hanuš)
 • Radikalismus je vždycky inspirativní, Právo 19.2.2004 (Radim Kopáč)
 • Klaus, Zeman a ostatné pohromy, SME (Slovensko) 15.1.2003 (Marta Šimečková a Andrea Puková)
 • I našemu času je možné rozumět skrze paralely z dávna?, Host 1/2002, s. 5-8 (vedl Martin Stöhr)
 • Styl Reflexu: Jak se vidí Martin Putna, Reflex 33/1999, s. 38-39 (Jan Zvelebil)
 • Katolická kára M. C. Putny, Anno Domini 2/1999, s.42 (Zdeněk Jančařík)
 • Prorok, který obrátil o 180 stupňů, Pátek Lidových novin 16/1999, 23.4.1999, s.22-24 (Vladimír Ševela)
 • Germanofil, rusista a konzervativní katolík, Český týdeník 5.-7.3.1996 (Jan Jandourek)
 • Nezkoumám mozek pijavky, Reflex 30/1996 (Jiří Rulf)
 • "Kunderův racionální a cynický odstup je obranou před vlastním sentimentem", říká Martin C. Putna, Telegraf 7.8.1996 (Lenka Sedláková, Viktor Bezdíček, Jan Nejedlý)
 • O stavu před rozpadem, Lidová demokracie 3.3.1994 (Jiří Peňás)
 • Otevřít prostor pro jinou ekumenu, Protestant 1/1994 (Jan A.Dus)
 • Rozhovor s Martinem C.Putnou o postmoderně a hledání bohyně, Literární noviny 4/1993 (Dušan Karpatský)
 • Kříšení velkých vyprávění, Lidové noviny 10.6.1993 (Pavel Janáček)
 • Prostor svobody, Getsemany č.9, září 1993 (Jan Spousta)
 • Crkva - uredene ovčice, Kana, krščanska obiteljska revija 12/1993, Chorvatsko (Manja Hribar)
 • Abychom začali od Adama... Iniciály 19-20/1992 (Naděžda Macurová)